Ondertekening zakelijke brief

Er is niet én correcte manier om een zakelijke brief of e-mail te ondertekenen ; er zijn verschillende mogelijkheden. In veel bedrijven zijn hierover afspraken. Tips voor de afsluiting van een brief : hoogachtend of met vriendelijke groet? Waar komen handtekening en naam in de ondertekening? Spring naar, slotgroet en ondertekening. Een brief zonder handtekening komt erg onbeleefd over en heeft op juridisch vlak geen waarde. Je mag een handtekening dus niet vergeten. In sommige situaties kan het nuttig zijn om een duidelijk formele slotgroet te gebruiken, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een.

ondertekening zakelijke brief
Zakelijke brief: van briefhoofd tot ondertekening zakelijk: diversen

Te formeel is een slotgroet template als: hoogachtend, of, met hoogachting. Let op: na de slotgroet volgt een komma. 4) Tot slot: de ondertekening van de zakelijke brief. Direct onder de slotgroet begint de ondertekening. Over het algemeen komt eerst de handtekening van degene die de brief heeft geschreven. Daaronder staat zijn/haar naam getypt. (De meeste handtekeningen zijn immers niet goed leesbaar.) Onder de naam volgt de functie. Boven de handtekening kun je ook eventueel aanvullende informatie kwijt. . Bijvoorbeeld wanneer je ondertekent namens iemand anders. Bijvoorbeeld: Namens de heer Carl Jensen ten hout.

Ondertekenen van een brief wervelkolom genootschap Onze taal Onze taal


Beter is het om met een modernere zin te eindigen, ook al klinkt dat nog with steeds wat formeel. Goede standaardzinnen voor de afsluiting van een zakelijke brief zijn bijvoorbeeld: ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw moeite. We hopen u hiermee een passende aanbieding te doen. Als je de brief eindigt met de mededeling hoe de lezer aan meer informatie kan komen, is een aparte slotzin niet meer nodig. 3) Eindig met een correcte zakelijke slotgroet. Na de slotalinea volgt de afsluitende groet. Een correcte, zakelijke groet hoeft niet overdreven formeel te meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en).


Opmaak van een zakelijke brief


Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en om hoeveel documenten het gaat. Voorbeeld 1: Bijlage: kopie factuur 124887 voorbeeld 2: Bijlagen: 1 kopie factuur 2 brochure btw-heffing.

ondertekening zakelijke brief
Voorbeeldbrief: hoe schrijf je een

Slotalinea hierin geef je nogmaals aan wat je van de geadresseerde verwacht. Als het om een verzoek of klacht gaat bedank je voor de moeite. Afsluiting Ter afsluiting van de brief volgt een groet, leger gevolgd door een komma en de ondertekening. Voorbeeld 1: Met vriendelijke groet(en (Handtekening). De Groot voorbeeld 2: hoogachtend, (Handtekening). Klaassen voorbeeld 3: Met de meeste hoogachting, (Handtekening). Rutten Als je namens een bedrijf of instelling werkt, vermeld dan eerst de naam hiervan en plaats daarna jouw handtekening.

Na de eerste regel van de afsluiting krijgen alleen namen (eigennamen, namen van afdelingen en bedrijven) verplicht een hoofdletter. Eventuele titels en functieaanduidingen kunnen aan het begin van de regel een hoofdletter of een kleine letter krijgen. Voorbeeld 4: Met vriendelijke groet, namens de directie van Gymnasium Lexus (Handtekening). Roodbeen Administratief medewerkster Bijlagen Indien je documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men 'bijlagen'.

Bin-normen ( brief, zakelijke brief )


Na de dubbele punt begin je met een kleine letter. Voorbeeld: Betreft: factuur. 256987 Aanspreking hierin richt je je tot de geadresseerde. Indien de naam van de geadresseerde niet bekend is schrijf je: 'geachte heer/mevrouw Als je de naam weet, gebruik je die, zonder voorletters of voornaam en voorafgegaan door 'geachte'. In de aanhef schrijf je de tussenvoegsels (van/de/den) met een hoofdletter.


Eindig de aanspreking altijd met een komma. Voorbeeld 1: geachte heer Van de hurk, voorbeeld 2 (alleen gebruiken bij bekenden beste johan, eerste alinea in deze alinea geef je informatie over de situatie waarin je zit, die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met 'ik'. Dit kan onbeleefd overkomen. Voorbeeld: In de volkskrant van 1 april. Las ik uw vacature waarin u een verkoper vraagt. Tweede en volgende alinea's Schrijf hier jouw brief verder uit.

Afsluiting brief - zakelijk Schrijven

De plaatsnaam wordt gewoonlijk maar met én hoofdletter geschreven, maar het geheel in hoofdletters schrijven van plaatsnamen is een wens van de postbedrijven en geldt dus - als je level die wens wilt honoreren, wat de meeste mensen wel doen - alleen voor adressen die. Het gaat daarbij dus om etiketten, adressen op enveloppen en adressen in brieven die door een vensterenvelop heen te zien zijn. De vries, de Brink ab groenstad, voorbeeld bedrijf: maasstad Nederland. Afdeling logistiek, de heer. Zalm, postbus aa denstruik plaats dagtekening van Vermeld de plaats waarvandaan je de brief schrijft, gevolgd door een komma en de datum voluit geschreven. De maandnamen begin je met een kleine letter. Voorbeeld: maasstad, onderwerp In de betreft regel vermeld je het onderwerp van de brief in een paar woorden.

ondertekening zakelijke brief
Hoe deel ik mijn zakelijke brief in?

Gratis Formele, brief in Word

E-mail: zorg ervoor dat het mailadres niet verandert in een hyperlink (meestal blauw gekleurd met mogelijkheid tot klikken). Dit gebeurt indien het typen van het mailadres gevolgd wordt door een 'spatie' of 'enter'. Voorkom dit door met de muis of met de pijltjestoetsen de cursor te verplaatsen. Wanneer het mailadres onverhoopt toch in een link verandert, computertafel klik dan op ongedaan maken in het menu 'bewerken'. Geadresseerde, vermeld de geadresseerde (voor wie de brief bedoeld is) zowel op de enveloppe als op de brief. Vermeld ook de afdeling en/of de naam van degene aan wie je de brief schrijft. De aanduiding 'ter attentie van' of 't. A.v.' is overbodig en zelfs in strijd met de bin-normen. Toch wordt het in Nederland en België nog vaak gebruikt.


Briefindeling, marges, een Nederlandse brief heeft zowel een linker als een rechtermarge tussen de madelief 2,5 cm en 3,5. De boven- en ondermarge is minimaal 2,5. Afzender, vermeld hier jouw eigen naam of de naam van het bedrijf. Vermeld geen aanhef indien de naam en adres gegevens al op het briefpapier van het bedrijf staan. In een adres zet je tussen de postcode en de letters én spatie. Tussen de letters en de woonplaats zet je twee spaties. Voorbeeld particulier: mevrouw. Janssen, dorpsstraat 25/A 9500 aa Maasstad. Telefoon:, e-mail: voorbeeld bedrijf: maasstad Nederland bv, postbus aa Amsterstad, telefoon.

Opmaak van een zakelijke e-mail

Of dat doel is niet zo eenvoudig samen te vatten. Veel brieven eindigen daarom met te vertellen hoe de lezer meer informatie kan krijgen over het onderwerp. Let op: in de slotalinea mag geen nieuwe informatie meer komen. 2) kies een goede slotzin: standaardzinnen voor afsluiting brief. Vroeger werden brieven afgesloten met erg formele formuleringen als: Hopende u hiermede van dienst te zijn, verblijf. In afwachting van uw reactie, teken. Dit soort slotzinnen wordt nog wel af en toe gebruikt. Maar over het algemeen worden ze niet meer zo gewaardeerd. We vinden ze te ouderwets, te formeel, archaïsch.


brief noemen we de afsluiting. Deze alinea is bedoeld om het doel van je brief kernachtig samen te vatten. Bedenk dat (een deel van) de informatie waarschijnlijk nieuw was voor de lezer. Het kan dus geen kwaad om je doel aan het eind van de brief nog even te benadrukken. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat je brief zijn doel bereikt. Het is niet altijd nodig om het doel van de brief te herhalen aan het eind.
Ondertekening zakelijke brief
Rated 4/5 based on 554 reviewsRecensies voor het bericht ondertekening zakelijke brief

 1. Junoz hij schrijft:

  Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen) Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Onderwerp en datum Aanhef en slotgroet Inhoud Ondertekening Bijlage en disclaimer.

 2. Agocahu hij schrijft:

  Download de formele brief in Word. Met behulp van google drive kunt u de bestanden downloaden en wijzigen. Meld je aan bij google drive.

 3. Nipezyw hij schrijft:

  Je begint met de geadresseerde, de datum, een nummer en het onderwerp. Daarna volgt de aanhef. M et deze voorbeeldbrief schrijft u met gemak een Engelse zakelijke brief. Het opstellen van een brief in het Engels kan voor mensen voor wie de Engelse taal niet hun.

 4. Fybuxomo hij schrijft:

  Direct onder de slotgroet begint de ondertekening. Over het algemeen komt eerst de handtekening van degene die. Een zakelijke brief heeft meestal een vaste indeling.

 5. Ohumyt hij schrijft:

  Voor de opmaak van brieven zijn in België verschillende normen van het Bureau voor Normalisatie van toepassing. De belangrijkste daarvan. 4) Tot slot: de ondertekening van de zakelijke brief.

 6. Iwamag hij schrijft:

  Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen) voorbeeld Inleiding Afzender en geadresseerde(n) Datum en kenmerk Onderwerp Aanhef Brieftekst. Een zakelijke brief schrijf je aan zakelijke relaties. Het is belangrijk om bij het schrijven van een brief als deze op een aantal onderdelen te letten.

 7. Remeg hij schrijft:

  Het schrijven van een brief. Eerst zie je het standaardmodel van een zakelijke brief, daaronder wordt aangegeven welke gegevens op die plaatsen moeten staan. Zakelijke en persoonlijke brief Engels / Nederlands Verschillende zakelijke en persoonlijke voorbeeldbrieven in het Engels en Nederlands. Hulp bij de inhoud, opbouw.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: